gonullere.wordpress.com
SADAKA HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER
1. “En faziletli sadaka, aç bir karnı doyurmandır.” Beyhaki, Şuabü’l-İman 2. “Sadaka kötü ölüme mani olur.”Ahmet b.Hanbel, Müsned 3. “Gizli sadaka, Rabbin gazabını söndürür.”Sünen-i Tirm…