gomibet.com
Việt Nam - vùng đất màu mỡ thu hút kinh doanh cá cược
Các ông lớn trong ngành kinh doanh cá cược đang lên kế hoạch đầu tư vào thị trường Việt Nam, đó là Vina Capital, Harbinger Capital, Golden Turl Group....