gomibet.com
VEC IN THE DARK vs HTVC IGP GAMING - ĐTDV Mùa Đông 2019
VEC IN THE DARK vs HTVC IGP GAMING - ĐTDV Mùa Đông 2019 , ITD vs IGP | SP vs ADN [Vòng 5 - 08.08.2019] - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2019 .