gomibet.com
Nhận định của công ty chứng khoán VCBS ngày 11/6/2019
Nhận định của công ty chứng khoán VCBS ngày 11/6/2019 thanh khoản thị trường suy giảm so với phiên trước cả về giá trị lẫn khối lượng giao dịch.