gomibet.com
Bão số 12 đổ bộ vào Khánh Hòa Việt Nam 12 người chết
Bão số 12 đổ bộ vào Khánh Hòa Việt Nam 12 người chết và hàng nghìn ngôi nhà hư hỏng nặng , hiện nay tình hình đang được khắc phục sớm nhất