golvani.ir
مسجد وکیل شیراز با سنگ‌هایی که به دستور کریم خان از مراغه آورده شد
شیراز پر از جذابیت‌های تاریخی و فرهنگی است. شهری که همیشه آباد و پررونق بوده است. مسجد وکیل شیراز با سنگ‌هایی که به دستور کریم خان از مراغه آورده شد.