golvani.ir
آغاز پخش ترور خاموش از جمعه در شبکه یک
از دیگر سرفصلهای «ترور خاموش» که با هدف کاهش آسیب‌ های اجتماعی تولید شده است. آغاز پخش ترور خاموش از جمعه در شبکه یک.