golvani.ir
جشن دنیای تصویر حافظ برگزار شد؛ بانوی عمارت جوایز را درو کرد
جشن دنیای تصویر حافظ برگزار شد؛ بانوی عمارت جوایز را درو کرد. نوزدهمین جشن دنیای تصویر «حافظ» با حضور جمعی از هنرمندان در برج میلاد برگزاری شد.