golvani.ir
لاغری تضمینی با داروهای گیاهی انجام می‌شود؛ عرضه اقلام غیرمجاز در بعضی عطاری‌ها
لاغری تضمینی با داروهای گیاهی انجام می‌شود؛ عرضه اقلام غیر مجاز در عطاری ها. الان خیلی از عطاری‌ها حتی بدون مجوز در پستوی خانه‌ها فعالیت می‌کنند.