golvani.ir
جناب آقای علی ضیا از قدیم گفته‌اند هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد
جناب آقای علی ضیا از قدیم گفته‌اند هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. لحظات اول فیلم را که دیدم گفتم حتماً از این کلیپ‌های پخش شده عروسی‌هاست.