golvani.ir
اعتصاب و دلال‌هایی که نانشان را در خون ملت می‌زنند
بازار امروز در اعتصاب به‌سر برد.