goldenspike.dk
Vores første dedikerede udstillings anlæg – 2002-2007
Vores første dedikerede udstillings anlæg kunne ses første gang på DMJU’s messe i Valbyhallen 2002. Der var tale om et anlæg opbygget primært på rå X-finer plader, og med to uafhængige køre kredse …