goldenspike.dk
Andet og meget succesfulde udstillings anlæg – 2008 – 2015
Vores andet udstillings anlæg byggede videre på erfaringerne fra det foregående, det blev påbegyndt i 2007, med første visning på DMJU i Valby 2008. Blandt forbedringerne var heldækkende landskab (…