goldenspike.dk
Sommeraktivitet på udstillings anlægget
Forfattet af Aage Thorhauge Siden sidste rapport 2. juni 2015 om byggeri på vores udstillingsanlæg, har vi hver mandag fra kl. ca. 17.30 til midnat arbejdet forholdsvis intensivt på anlægget. Vi h…