goldenspike.dk
Besøg og køreaften i klubben
Den sidste dag i november var det store køredag. Det meste af klubben mødte op og samtidigt var der 7 gæster. Så det blev lidt trangt men meget hyggeligt.