golcher.com
Spiraldynamik – trotsålder, tonårsrevolt, kriminalitet och diktatur
I en värld där vi upplever att gruppens beslut går ut över oss själva blir allt fler intresserade av att göra uppror för att säkra sin egen överlevnad. När vi upplever att det finns brist på resurs…