golcher.com
Måndag
Erhållande av passerkort, karta och uppgifter, samt info om fikatider och anvisande av plats. Frågeställning att kartlägga under dagen: ”Hur ser IT-stödet ut för lärare, studenter & admin…