gofitkampenhout.be
Aanpassing groepslessenrooster
Vanaf 2 september zijn de aanvangsuren van onze groepslessen lichtjes gewijzigd. De eerste lessen zullen elke dag om 19.00h starten. De tweede lessen zullen starten om 20.00h