goetary.wordpress.com
[Lyrics] H.O.T. Wedding X’Mas
Wedding X’mas Romanji ah reum myuh geh neh ryuh joo neun nah yan noon kuh ree ehn moo doo deul ban nan pyo juhng eh saram deul neh ap eh nal bah rah boo goo ee neun nuh yeh noon nuh moo nah a…