godisopen.com
Worship Sunday – Shake My Shaker
I will worship You as I shake my shaker I will worship You as I stamp my feet I will worship You as I wave my streamer I will worship You as I lift my hands I… I worship You I… I worship You