gocnhamy.com
[Tâm sự] Tác dụng phụ khi học Marketing
Rồi khi dấn thân vào con đường graphic design, số lượng quảng cáo cần xem cũng nhiều lên, và nó tích luỹ dần đến một mức độ là hiện tại tôi không còn muốn lướt Facebook luôn. Thực sự đó các bạn à, …