gocnhamy.com
Viết cho tuổi 24 – Mong ước và hy vọng
Thời gian cứ trôi, mới ngày nào tôi còn nằm ấp trong vòng tay mẹ thì nay đã “Hai mươi bốn tuổi” – cái độ tuổi lưng chừng của sự nghiệp. Nhưng thật ra chắc tuổi mụ thì cũng 25 rồi,…