gocnhamy.com
[Cảm nhận] Không gian – Các vì sao – Và người ngoài hành tinh – Nick Arnold
Đã lâu rồi tôi không thực hiện viết cảm nhận sách, hôm nay tôi sẽ “đổi gió” với một quyển sách khoa học rất thú vị có tên là KHÔNG GIAN – CÁC VÌ SAO – VÀ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TI…