gocnhamy.com
Câu chuyện của tôi về thói quen đọc sách
Thói quen đọc sách của tôi bắt đầu rất đơn giản, đó chính là bắt chước chị tôi, bắt chước những người bạn tôi. Tôi cảm thấy khá may mắn khi được “bắt chước” những thói quen tốt, sau đó …