gocnhamy.com
Chương trình Open Tech Nights
Tham gia chương trình #OpenTechNights được tài trợ bởi Open Source Initiative và UNESCO ngay hôm nay để có cơ hội giành 1 suất chỗ ở miễn phí trong suốt thời gian diễn ra sự kiện FOSSASIA Summit 20…