gocnhamy.com
[Tài liệu] BỘ NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU: FPT
Tài liệu bộ nhận diện thương hiệu công ty FPT miễn phí: logo FPT, slogan FPT và những hình ảnh liên quan.