goatheneumbree.be
De algemene werking van de school
De algemene werking staat het best samengevat in ons schoolwerkplan. Dit kan je in haar volledigheid hieronder downloaden, samen met het schoolreglement.