goatheneumbree.be
PROUD TO BE FOUT (deel 2)
Het ‘Proud to be fout”-festival was een groot succes. Iedereen heeft in de voormiddag een toegangsbandje bemachtigd en kon dus deelnemen aan het festival. Alle ingrediënten van een fest…