goatheneumbree.be
1B en 2B voor 1 dag toponderzoeker op eiland X!
Op vrijdag 22 april trokken de leerlingen van 1B en 2B met een tablet de natuur in om het recent ontdekte eiland X te onderzoeken op haar biodiversiteitswaarden en mogelijkheden tot het opwekken va…