goatheneumbree.be
Mistige eclips
Een historisch feit dat spijtig genoeg een beetje achter lage bewolking schuilging: de gedeeltelijke zonsverduistering van het jaar 2015. Toch konden onze leerlingen, dankzij een kort wetenschappel…