goatheneumbree.be
Au labo!
Bij ons gaan de leerlingen aan de slag. Ze leren door dingen te doen. En dat is niet anders tijdens de wetenschapslessen, waar de leerlingen regelmatig het laboratorium (on)veilig maken.