goatheneumbree.be
We hebben een nieuw gezicht!
Met dank aan dhr. Woestenborghs voor het ontwerp en heel wat helpende handen om het op te hangen. Vanaf nu mag iedereen het weten: in Bree ligt een campus van het GO! met als klap op de vuurpijl ee…