gnhabitat.org
VII promoción Escola de Naturalistas. Clase maxistral: Introdución aos quirópteros
Continuamos ca VII promoción de Escola de Naturalistas. Este bloque especial estará dedicado aos morcegos, coa charla “Introdución aos quirópteros” e a súa correspondente saída de campo. Afondaremos no enigmático mundo dos morcegos, aprenderemos a