gnhabitat.org
VII promoción Escola de Naturalistas. Bloque 6: Introdución á Herpetoloxía
Continuamos coa VII promoción de Escola de Naturalistas. Este sexto bloque estará adicado á herpetoloxía, coa charla “Introdución á Herpetoloxía” e a súa correspondente saída de campo. Nel iniciarémonos no coñecemento dos reptís e anfibios