gnhabitat.org
VII promoción Escola de Naturalistas. Bloque 5: Introdución á Botánica
Continuamos coa VII promoción de Escola de Naturalistas. Este quinto bloque estará adicado á flora, coa charla “Introdución á Botánica” e a súa correspondente saída de campo. Nel iniciarémonos no coñecemento florístico de espazos significativos,