gnhabitat.org
Traballando pola mellora do patrimonio natural: ABANCA Obra Social - G.N.Hábitat
ABANCA Obra Social, coa participación do G.N.Hábitat, porá en marcha proximamente un ciclo de xornadas dirixidas á posta en valor, implicación e conservación do medio natural galego. Baixo o título “Traballando pola mellora do patrimonio natural” desenvolveranse diferentes actividades