gnhabitat.org
Asembleas Ordinaria e Extraordinaria 25-4-2014
Infórmase a todos os socios/as do Grupo Naturalista Hábitat que están convocadas Asemblea Ordinaria e Asemblea extraordinaria, para o vindeiro venres 25 de abril de 2014, ás 20:30 e 19:30 h respectivamente. Esta convocatoria remitiuse por correo electrónico aos socios do Grupo, e en breve chegará por correo postal. Se algún socio non