glukoidai.com
Šulė – Alytaus mokihanas
Vytas San Simnas Stanevičius susitinka Juozą Šulę Šuliauską. Veiksmas vyksta Vilniuje. Šulė – tai mūsų anų laikų atspindys Paprovokuojam Šulę, gal rasi kamputį vietos senam, kaip Aldona Marci…