glukoidai.com
ČIKAGA – KAUNAS. KELIONĖ Į AMŽINYBĘ
1972. Dzilbus su Viduku jau po Romo Kalantos laidotuvių ėjo Šančių panemune. Iš tolo pamatė Arkadijų, sėdintį ant akmens. Vidukas pastebėjo: matai, žmonės su plaukais jau negali Laisvėj laisvai va…