glukoidai.com
Eugenijus Vnarauskas: sukilėlius laidojame deramai
Lapkričio 23 dieną Vilniuje įvyko, kai kurių istorikų tituluojamas, šimtmečio įvykis. 1863-1864 metų sukilimo iškilmingas perlaidojimas. Perlaidojami du sukilimo vadai Zigmantas Sierakauskas ir Kon…