glukoidai.com
Ar mėgstate protingas ir orginaliai mąstančias moteris? 
Ar mėgstate protingas ir orginaliai mąstančias moteris? Atsakymų, tur būt, turėtume visą įvairovę. Turime pasiūlymą kaifuoti, žiūrint Nijolės Oželytės pokalbį su Andrium Tapinu. Ponia Nijolė, Viln…