glukoidai.com
MIRĖ “AISČIŲ“ būgnininkas ir vokalistas VACLOVAS KAZLAUSKAS
MIRĖ ILGAMETIS “AISČIŲ” BŪGNININKAS, VOKALISTAS IR PUIKUS DRAUGAS VACLOVAS KAZLAUSKAS 1948-2019 Pašarvotas senos mašinų gamyklos salėje balandžio 4 d., 17 val. Laidotuvės šeštadienį 11 val. &nbs…