glukoidai.com
PAUKŠČIŲ AKADEMIJA (4). ŠOKIAI. IRONIŠKAS NOVELIŲ APSAKYMAS
Tai atsitiko 197… vienoje Paukštukijos respublikoje. Asmenų (ir atlikėjų) vardai išgalvoti. Autorius tikisi, kad nebus įžeisti kai kurių žmonių nacionaliniai, seksualiniai ar kitokie j…