glukoidai.com
PAUKŠČIŲ AKADEMIJA (3). BULVIAKASIS. IRONIŠKAS NOVELIŲ APSAKYMAS
# Tai atsitiko 197… vienoje Paukštukijos respublikoje.. # Asmenų (ir atlikėjų) vardai išgalvoti. # Autorius tikisi, kad nebus įžeisti kai kurių žmonių nacionaliniai, seksualiniai ar ki…