glukoidai.com
ABBEY ROAD arba bulvarinis vasaros skaitalas
Glūkoidų būrelis iš Vabalų (aliuzija į beetles/beatles) klubo, vasaros karščių poveikyje prognozuoja, jog po 16 metų Nemune plaukios krokodilai. Nuotraukoje pirmas iš dešinės – Vytas San Sim…