glukoidai.com
Alvydas Jegelevičius ir Vacys Matažinskas džiugina kūrybiniais purslais
⟩⟩ Alvydas visiems alyciškiams: tai knygelė – proga išsisakyt, atsiskaityt už tuos septynerius metus, kuriuose sutilpo 39-ios poetinės vibracijos, o svarbiausia susitikimas… — — — …