glukoidai.com
Lietuvai 100. Juozas Bulvičius –mano senelis
BIRUTĖ GAUČIENĖ Lietuvos valstybingumo 100-mečio proga deklamuoja savo eilėraštį ir sveikina visus teisingus žmones su svarbia Lietuvai švente. Linki kantrybės ir išminties. Valio! Kai tapo…