glukoidai.com
Glūkoidų svečias ALVYDAS PETKEVIČIUS su savo tapybos darbais
Ši parodėlė skirta 50 metų kūrybinio kelio proga. Garbaus smetoniško inteligento, šviesuolio JONO UNGURAIČIO paskatintas ir padrąsintas ir su jo nubraižytu Kauno žemėlapiu 1966 metais leidausi į il…