glukoidai.com
Radio istorijos tarpukario Kaune
ZENONAS LANGAITIS Šie metai man, kaip senojo Radijo kolekcininkui ypatingi. 1926 metų birželio 12 dieną, pirmą kartą Lietuvos …