glukoidai.com
Lietuviškas radio fabrikėlis
ZENONAS LANGAITIS Kaunas Prisiminiau mielus dzūkus ir sumaniau jums parašyti. Sveiki gyvi Glūkai, vasarą praleidę ir grybų sulaukę. Pavasarį aprašiau mažai žinomą, tarpukario laikų Kau…